Privacyverklaring

ToF B.V., gevestigd aan Bedrijvenpark Twente 425 te Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

 • Bedrijvenpark Twente 425, 7602 KM Almelo
 • T: 0546 706 177
 • E: info@tofbehangaanjemuur.nl
 • tofbehangaanjemuur.nl
 • KvK: 808 548 26

Persoonsgegevens die wij verwerken

ToF B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam indien van toepassing.
 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.
 • BTW-nummer (alleen als je dit hebt doorgegeven).
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (dit wordt anoniem opgeslagen).
 • Internetbrowser en apparaat type (dit wordt anoniem opgeslagen).
 • IP-adres (dit wordt anoniem opgeslagen).

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tofaanjemuur.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

ToF B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw bestelling bij je af te leveren. Daar valt ook onder het afhandelen van jouw betaling en de mogelijkheid een account aan te maken. Verder gebruiken we je gegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met een offerte-aanvraag of bestelling.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Hiervoor gebruiken we verschillende kanalen, zoals onze website en social.
 • ToF B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • ToF B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • ToF B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ToF B.V.) bij betrokken is.
 • Als je gebruik maakt van de betaaldienst AfterPay gaan zij controleren of je voldoet aan de voorwaarden. Hiervoor kunnen ze geautomatiseerde systemen gebruiken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Je gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard. Dat heeft te maken met regels van de Belastingdienst. In die regels staat dat wij als bedrijf verplicht zijn onze administratie zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen we je gegevens alleen als je daarom vraagt. De reden dat wij dat doen is dat je niet opnieuw al je gegevens hoeft door te geven als je een nieuwe bestelling wilt doen. Wil je dat wij je gegevens verwijderen? Stuur een e-mail naar info@tofbehangaanjemuur.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

ToF B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ToF B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Derden met wie wij je gegevens delen zijn onder andere vervoersdiensten zoals DHL.

Cookies die wij gebruiken

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
 • ToF B.V. gebruikt cookies van Google Analytics om meer inzicht te krijgen over hoe (potentiële) klanten onze website gebruiken, zodat we deze kunnen optimaliseren. Ook gebruiken we deze cookies om jou op maat gemaakte content en advertenties aan te kunnen bieden. De gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden opgeslagen. Met Google hebben we een verwerkersovereenkomst.
 • Onlangs hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 • Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen als deze niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) te zaken doen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ToF B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tofbehangaanjemuur.nl. Als je een account hebt, kun je zelf ook een aantal zaken aanpassen.
 • Wij zijn verplicht om onze administratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dat houdt in dat wij bepaalde gegevens pas mogen verwijderen als die termijn is verstreken.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe hebben wij je persoonsgegevens beveiligd?

ToF B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@tofbehangaanjemuur.nl.

×